Хүүхдийн мөнгөний дансаа шалгаарай

access_time 2021-12-16 13:12

Халамжийн нэгдсэн систем www.ehalamj.mn-ээр олгож байгаа нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг Монгол банкны дансны нэгдсэн сан /КАМ/ дахь мэдээлэлтэй тулган шалгасны дараа гүйлгээ хийж байна.

Иймд дансны мэдээлэл зөрүүтэй иргэдийн халамжийн үйлчилгээ олгогдохгүй байх эрсдэл үүслээ. Иргэн Та Халамжийн нэгдсэн систем www.ehalamj.mn -д тохируулсан дансаа үнэн зөв эсэхийг дахин нягтална уу.

Шинэ мэдээ