Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчид эмчилгээний зардлаа төрөөс бүрэн гаргуулна

access_time 2021-12-14 11:52

Даатгуулагчид шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний бүх зардлаа ЭМД-ЫН сангаас төлүүлэх боломжтой болсон. Өмнөх хуулийн зохцуулалтаар, даатгуулагчийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээ, хорт хавдрын химийн болон туяаны өдрийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний зардал хамаарахгүйгүйгээр жилийн дээд хязгаарыг 2 сая төгрөг байхаар тооцсон байсан. Улмаар 2012-2019 оны хоронд ЭМД-ын санд 611,3 тэрбум төгрөг хуримтлагдаад байсан юм. Эл байдлыг халж, хуримталдаг бус, даатгуулагч иргэн бүр зардлаа ЭМД-аас гаргах өөрт нь зарцуулах зохицуулалтыг хийсэн.  Иргэдийн хувьд эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхэд нэмэлт төлбөр шаардаж байгааг хэлсээр байгаа юм.

Шинэ мэдээ