Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын эргэн тойронд

access_time 2021-12-13 13:15

Монгол улсын Засгийн газраас  Эрдэнэ бүрэнгийн УЦС барих төслийг эхлүүлэх гэж байна. Энэ ажлын хүрээнд дараах мэдээллүүдийг холбогдох яамдаас танилцуулсан байна.  ОХУ-аас импортоор авч байгаа эрчим хүчний хэрэглээнд 64,1 тэрбум төгрөгийг 2020 онд зарцуулсан. Үүнээс баруун бүсийн аймгууд эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 70 орчим хувийг буюу 16.9 тэрбум төгрөгийн эрчим хүчийг ОХУ-аас импортоор авч ашиглаж байна.  Эрдэнэбүрэнгийн УЦС ашиглалтад орсноор баруун 5 аймгийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах боломж бүрдэхийг онцолсон.

Энэ үеэр Увс аймгийн Өмнөговь сумын Улиаст багийн ИНХ-аас Эрдэнэбүрэн УЦС барих төслийг дэмжээгүй.

Төслийн нөлөөлөлд 3 аймгийн 4 сумын 6 багийн 270 айл өрхийн 1100 гаруй хүн амьдарч байна. Төслийн хүрээнд өртөх айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговорт 9.5 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарсан.

Эрдэнэ бүрэнгийн УЦС бүрэн ашиглалтад орсны дараа Ховд голын сав газарт оршиж байгаа Дөргөний усан цахилгаан станц, Хар-Ус нуур,  Чоно харайх гол, Хар нуур, Тээлийн гол, Хомын хоолой, Дөргөн нуурт үзүүлэх Хуримтлалын нөлөөллийн үнэлгээг дахин хийх хэрэгтэй

-Төслийн хэрэгжих газраас 10000 орчим га газар усанд автах тул үүссэн нуурын экосистем нь тухай орчинд амьдарч буй айл өрхөд үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөллийг тооцох, бэлчээрийн усан хангамж, бусад зүйлсийг тусгах;

-УЦС-ын барилга болон бусад дэд бүтцийн барилга байгууламжид ашиглах 1.2 сая.м түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хангахаар сонгосон газар, түүнээс ашиглах газар нь холбогдох хууль тогтоомтой нийцэж байгаа эсэхээр тайлбар өгөх, эрх бүхий байгууллагаар шийдвэр гаргуулах

-Дүйцүүлэн хамгааллын ажлын хүрээнд аргаль хонь, янгир ямаа, минжний хувьд ямар арга хэмжээг хаана хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн ямар үйл ажиллагааг хаана, хэрхэн зохион байгуулах;

-Загас дамжуулах сувгийн ямар хувилбарыг санал болгох, хэрэв сувгийн байгууламж барих нь хүндрэлтэй бол загас зөөвөрлөх, шилжүүлэх хувилбарыг боловсруулж тайланд тусгах, ялангуяа Монгол хадрангийн үржлийн үед үржлийн сүргийг далангийн дээд хэсэгт зөөвөрлөх, шилжүүлэх ажлыг хийдэг байх;

-Төсөл хэрэгжих талбайд түүх, соёлын өвд хамаарах ажлыг хэрэгжүүлэх зардал болон уг ажлыг гүйцэтгэх талаар Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэн болон бусад холбогдох хүрээлэн, судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллах чиглэлээр тодорхой зөвлөмж өгөх санал гаргасан байна.

Шинэ мэдээ