Нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс 59 үйлчилгээг цахимд шилжүүлнэ

access_time 2021-12-13 13:05

Нийслэл болон дүүргүүдээс нийтдээ 82 төрлийн зөвшөөрлийг иргэдэд олгодог.  Эдгээрээс 59  төрлийн зөвшөөрөл болон үйлчилгээг цахимд шилжүүлэхээр болсон. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс нийтдээ  59 үйлчилгээг  цахимд бүрэн шилжүүлнэ.

 

Шинэ мэдээ