Иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой.

access_time 2021-12-10 12:03

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд 1995-2019 хүртэлх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тасарсан хугацаагаа нөхөн төлөх боломжтой. Иргэний нэг сарын нөхөн төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 42 000 төгрөг байна. Тухайн иргэн тасарсан нэг жилээ нөхөж авахад нийт 504.000 төгрөг, 10 жилээ нөхөж авахад нийт 5.400.000 төгрөг төлнө. Нөхөн төлөлт хийснээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход ажилласан жил нь хүрэхгүй байх, шимтгэл төлөлтүүд нь дундаа тасрах, тэтгэвэр тогтоох дундаж цалин буурах зэрэг асуудлуудыг шийдэх боломжтой юм.

 

Шинэ мэдээ