Төрийн албан хаагчдаас бусад нь шинэ жил тэмдэглэж болно

access_time 2021-11-18 11:42

Цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шинэ жил тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гаргасан. Гэхдээ энэ шийдвэр зөвхөн төрийн байгууллагуудад үйлчлэх бөгөөд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд баяраа тэмдэглэх боломжтой гэдгийг Засгийн газрын гишүүд мэдээллээ.

Шинэ мэдээ