Койн, токен, NFT зэрэг сэдвээр мэдээ мэдээлэл өгнө.

access_time 2021-11-15 13:17

Future: Unleashing Potentials of Blockchain Technology үйл ажиллагаа нь 2021 оны 12 сарын 2-4-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Блокчэйн технологийн өнөөгийн хөгжил, олон төрлийн практик хэрэглээний талаар иргэдэд үнэн зөв, бүрэн дүүрэн мэдээлэл өгөх зорилготой зохион байгуулагдах юм. Монгол улсад шинээр гарч ирж буй блокчэйн технологи ашигласан шийдэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ санал болгож байгаа байгууллагуудыг танилцуулж, койн, токен, NFT зэрэг иргэдийн сонирхдог сэдвээр мэдээ мэдээлэл өгнө.

Шинэ мэдээ