Дэлхийн зөн 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ

access_time 2021-11-15 13:16

2022 оноос эхлэн Дэлхийн зөн монгол олон улсын байгууллагаас 1.8 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Монголын хүүхэд залууст үзүүлнэ.  Хүүхдийн эрхийг хангах, хөгжил хамгааллыг бэхжүүлэх, өрхийн амьжиргаа болон даван туулах чадавхыг сайжруулах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийн хамгаалал, хөгжил гэсэн үндсэн дөрвөн чиглэлд тодорхой төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм.

Шинэ мэдээ