2024 онд багтаан далайд ёроолд байгаа 60 гаруй машин, техникийг татан гаргана

access_time 2021-11-12 12:57

Хөвсгөл нуурын эко системийг хамгаалах, нуурын ёроолын аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэх, бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2019, 2020 онд тогтоол гарган, шаардагдах санхүүжилтийг нь шийдвэрлэсэн. Энэ сард 16 метрийн гүнд байсан 309 тн жинтэй Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргасан. Онцгой байдлын байгууллагын 20 гаруй усчин аврагч хөлөг онгоцыг холбох, хөшүүрэг хийх, гүн хэмжих, битүүмжлэх даалгаврыг сар гаруй хугацаанд 100 удаагийн шумбалт хийсэн байна.

Шинэ мэдээ