Монголд ДОХ-оор 44 хүн нас баржээ

access_time 2017-12-26 09:45

Манай улсад бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ) нийт халдварт өвчний дотор дийлэнх хувийг эзэлж байгаа бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд зонхилон тохиолдох бэлгийн замын халдварт өвчин, тэмбүүгийн өвчлөл өндөр хувьтай байна. 2017 оны эхний зургаан сарын байдлаар нийслэлийн хэмжээнд бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний 7736  бүртгэгдсэний дотор нийт өвчлөлийн 29.8 хувийг заг хүйтэн, 40.4 хувийг тэмбүү, 29.6 хувийг трихомониаз, 0.2 хувийг ХДХВ-ийн халдвар тус, тус эзэлжээ. Улсын хэмжээнд төрөлхийн тэмбүүгийн өвчлөл өнгөрсөн 2016 онд 25 тохиолдол, 2017 оны аравдугаар сарын байдлаар 33 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.

Одоогийн байдлаар ХДХВ/ДОХ-ын нийт 249 тохиолдол бүртгэгдэж, 44 хүн нас барсан байна. ХДХВ/ДОХ нь нийт хүн амын дунд бага тархалттай, эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд төвлөрсөн тархалттай орны тоонд манай улс багтаж буй юм. Зонхилон тохиолдох бэлгийн замаар дамжих халдварын 6270 тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт халдварт  өвчний 25.2 хувийг эзэлж байна. Нийт өвчлөлийн 24.9 хувийг заг хүйтэн, 46.2 хувийг тэмбүү, 28.9 хувийг трихомониаз тус тус эзэлж байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад трихомониаз 85, заг хүйтэн 234 тохиолдлоор тус тус буурч, тэмбүү 109 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Тухайн сард төрөлхийн тэмбүүгийн 1 тохиолдол нэмэгдэж нийт 34 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.

НЭМГ-ын харьяа эмнэлгүүдэд халдварт өвчний шалтгаант нас баралтын 54 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Шалтгаанаар авч үзэхэд сүрьеэ өвчний улмаас нас барсан 49, үжлийн улмаас 2, төрөлх тэмбүү өвчний улмаас нас барсан 2, менингококкт халдварын улмаас нас барсан 1 тохиолдол бүртгэгдсэн байна

 

Шинэ мэдээ