Төрийн албанд сонгон шалгаруулалтгүйгээр 1,036 албан хаагч томилогдсон байна

access_time 2021-10-21 10:18

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, Сонгуулийн тухай хууль олон нийтийг биечлэн хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд төрийн албанд сонгон шалгаруулалтгүй нийт 1,036 албан хаагч томилогджээ. Цар тахлын эсрэг нэг удаагийн хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусмагц сонгон шалгаруулалт зарлаж, томилгоо хийхээр төлөвлөсөн. Дээрх хуулийн дагуу томилогдсон албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуульд заасан шалгуурыг хангавал сонгон шалгаруулалтад орох боломжтой гэж Төрийн албаны зөвлөлөөс УИХ-ын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны хурлын үеэр мэдээлэл хийлээ

 

 

Шинэ мэдээ