Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хоёрдугаар шат хэрэгжинэ

access_time 2021-10-20 09:59

Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай ОБЕГ хамтран “Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн 2 дугаар шатыг эхлүүллээ. Төслийн хоёрдугаар шатанд барилга байгууламжийг хүчитгэх хэрэгцээ, шаардлагыг олон нийтэд таниулах, холбогдох дүрэм, зааврыг боловсруулах, инженер техникийн ажилтнуудыг чадавхийг дээшлүүлэх, иргэдийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг дэмжих, сургалтын бааз, материал бий болгоход анхаарч ажиллах юм.

Шинэ мэдээ