“Хөдөлгөөнт ухуулга, сурталчилгаа” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна

access_time 2021-10-18 12:40

Хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан гэр хорооллын айл өрхүүдийн галлагаанаас үүдэлтэй болзошгүй гал түймрийн аюул, угаарын хийн хордлогод хүний амь нас өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мөн хүүхдийг болзошгүй аюул, осол, эндэгдлээс хамгаалахад эцэг эх, асран хамгаалагч нарын хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Хөдөлгөөнт ухуулга, сурталчилгаа” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

 

Шинэ мэдээ