Сангийн яамнаас Иргэдийн төсвийг танилцууллаа

access_time 2021-10-14 10:42

Сангийн яамны санаачилгаар 2018 оноос эхлэн Монгол Улсын төсвийн мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байдлаар дүрслэн харуулсан “Иргэдийн төсөв” эмхэтгэлийг жил бүр бэлтгэн хүргэдэг.  “Иргэдийн төсөв-2022 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн төсөв” эмхэтгэлийг яамны цахим хуудаст байршуулсан. Иргэдэд төсвийн тухай мэдлэгээ дээшлүүлэх, төсөв боловсруулах үйл явц дахь өөрсдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, цаашлаад төлсөн татварынхаа төгрөг нэг бүрийг хэрхэн зарцуулж байгаад хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм. Эмхэтгэлээс төсвийн мэдээллийг бүрэн авах боломжтой юм.

Шинэ мэдээ