БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЭРХ БҮХИЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

access_time 2021-08-18 12:14

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/200 тушаалаар “Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд чадавхын үнэлгээ хийх” ажлын хэсгийг томиллоо. Холбогдох байгууллагууд материалаа доорх хүснэгтийн дагуу бэлтгэн ирүүлнэ үү.

Шинэ мэдээ