АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН 89,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ ЦАХИМ ШИЛЖИЛТЭД ЗАРЦУУЛНА

access_time 2021-09-01 11:28

Авлигын индексийг бууруулах зорилго бүхий ажлын хэсгээс танилцуулга хийлээ. 2021 оны наймдугаар сарын 30-ны байдлаар авлигын гэмт хэрэгтэй холбоотой нөхөн төлбөрт нийт 89,5 тэрбум гаруй төгрөг төвлөрчээ. Уг орлогыг цахим засаглалд шилжих үйл ажиллагаанд зарцуулна. Цахим засаглалд шилжих ажлын хүрээнд зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, шуурхай байх зарчмыг баримтлаж, тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах, хянах шийдвэрлэх журмыг тусган хуульчлах саналыг УИХ-д өргөн барихаар боллоо

Шинэ мэдээ