Сурагчдын 91 хувь нь танхимын сургалт үр дүнтэй гэжээ

access_time 2021-08-27 10:40

Үндэсний статистикийн хороо  Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан хамтран нэгдсэн судалгаа хийжээ. Теле хичээлийн хүртээмж нийслэлд 65 хувь, орон нутагт 53 хувьтай байна. Сурагчдын 91 хувь нь танхимын сургалт үр дүнтэй гэжээ. Судалгааны үр дүнгээр орон нутгийн 10 хүүхэд тутмын дөрөв нь теле хичээлд хамрагдаагүй. Сурагчдын дөнгөж 6 хувь нь зөөврийн болон суурин компьютерыг цахим сургалтад хамрагдсан байна.

Шинэ мэдээ