Барилгын тусгай зөвшөөрөл түр хугацаанд олгохгүй

access_time 2021-08-24 12:15

Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлэх,  Улаанбаатар хотын дүрэм, стандарт, Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг  боловсруулан батлуулахтай уялдуулан Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар, Богд уулын дархан цаазат газар болон Улаанбаатар хотын төвийн бүсэд шинээр барилга, байгууламж барих, эхлүүлэхтэй холбоотой хотоос өгдөг зөвшөөрлийг түр хугацаанд олгохгүй. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан баталсны дараа зөвшөөрлийг олгож эхэлнэ. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарснаар баригдаж эхэлсэн барилга, бүтээн байгуулалтын ажил зогсохгүй. Захирамж гарахаас өмнө олгосон тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

 

Шинэ мэдээ