2020 оны төсөвт өөрчлөлт орууллаа

access_time 2019-12-17 14:44

Улаанбаатар хотын авто замын урт 1051 км-т хүрсэн бөгөөд засаж, арчлах хөрөнгөгүйн улмаас замууд эвдэрч, жолооч нар энхэл, донхол замаар явж буй. Энэ нь цаашлаад иргэдийн эд хөрөнгөд хохирол учруулах, орчны бохирдлыг нэмэгдүүлэх зэрэг сөрөг нөлөөтэй тул нийслэлийн ИТХ-аас ээлжит XXIX хуралдаанаараа авто зам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон байдаг. Улмаар төсөвт төвлөрөх 73.6 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгийг авто замын бүтээн байгуулалт, засвар үйлчилгээнд зарцуулахаар 2020 оны төсөвт тусгасан юм. Монгол Улсын Ерөнхий сайд тухайн шийдвэрийг нягтлах чиглэл өгсний дагуу нийслэлийн ЗДТГ-аас ирэх оны төсөвт өөрчлөлт оруулан, нийслэлийн ИТХ ээлжит бус IX хуралдаанаарааа “Авто зам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 29/30 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох”, “Нийслэлийн 2020 оны төсөв батлах тухай” 39/31 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлуудыг хэлэлцэв. Улмаар авто зам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг 2013 онд тогтоосон хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэж, 2020 оны төсөвт өөрчлөлт орууллаа. Ингэхдээ Авто замын сангаас төвлөрүүлэх хөрөнгийг 58.8 тэрбум төгрөгөөр бууруулж, урсгал зардлыг хэмнэх, газрын дуудлага худалдаа, өмч хувьчлалаас төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлж тэнцвэржүүлэхээр төсөвт тусгав.

Шинэ мэдээ