Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 2%-иар нэмэгдүүлнэ

access_time 2017-12-13 15:13

2018 онд 22 газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалттад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг боловсруулан, холбогдох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Ингэснээр Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг  2%-иар буюу 3.4 сая га талбайгаар нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх юм. Энэ ажлын хүрээнд Олон улсын байгууллагууд, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран богино хэмжээний танилцуулга, баримтат киног Хүрээлэн төслөөр гүйцэтгүүлсэн байна. .

Шинэ мэдээ