ГУРВАН ДҮҮРГИЙН ХОРООГ ХУВААНА

access_time 2019-05-22 09:42

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хүн ам, өрх, газар нутгийн хэмжээг харгалзан нийслэлийн дүүргүүдээс 27 хороог хувааж шинээр 27 хороог байгуулан, 9 дүүргийн хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал хэлэлцэгдсэн.
Энэхүү асуудлыг хэлэлцээд Сонгинохайрхан дүүргийн 11-н хороо, Хан-Уул дүүргийн тав, Налайх дүүргийн нэг хороог хувааж, шинээр байгуулах хороог 17 байхаар тогтож, НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд уламжлахаар боллоо.

Шинэ мэдээ