Шар тэмдэглэгээг анхаар

access_time 2019-05-20 17:09

Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах түгжрэл үүсггэхгүй байх зорилгоор Цэцэг төв, Багшийн дээд, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Үндэсний төв музейн уулзварт шар тэмдэглэгээ хийсэн.
Уулзварыг бүрэн гүйцэд нэвтрэн гарах боломжийг хязгаарласан түгжрэл, саатал бий болсон үед жолооч гэрэл дохио асаж байгаа эсэхээс үл хамааран уулзвар руу орохыг хориглоногэж заасан байдаг. Тиймээс хуулиа мөрдөн замын хөдөлгөөнд оролцохыг нийт жолооч нарт анхааруулж байна.

Шинэ мэдээ