УЛСЫН ДУНДЖААС БАГА ТЭТГЭВЭР АВЧ БУЙ ЭХЧҮҮДИЙН ТЭТГЭВРИЙГ НЭМНЭ

access_time 2019-04-12 14:12

1990, 1991 онд дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, 20 хүртэлх жил ажилласан эмэгтэйчүүд, 32 жил ажилласан 55 хүртэлх насны эрчүүд, 15 жил 20 жил ажилласан эмэгтэйчүүд, 27 жил ажилласан бол нас, хүүхдийн тоо харгалзахгүйгээр тэтгэвэрт гаргасан. Тухайн үед 2000 гаруй жижиг, том үйлдвэрүүд татан буугдаж олон иргэд ажилгүй болох байсан учир улсын дунджаас бага тэтгэвэр тогтоосон. Энэ тэтгэврийн зөрүүг 12 600 ээжид олгон тэтгэврийг нь нэмэхээр УИХ чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэгдэж байна

Шинэ мэдээ