ИЛ ЗАДГАЙ АВТО МАШИНЫ ХУДАЛДААЛАГЧДАД ШААРДАХ ХУУДАС ӨГЛӨӨ

access_time 2019-04-08 17:02

Баянгол дүүрэгт 3, Баянзүрх дүүрэгт 31, Сонгинохайрхан дүүрэгт 9, Хан-Уул дүүрэгт 3, Чингэлтэй дүүрэгт 3 нийт 49 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага ил задгай авто машины худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас ил задгай авто машины худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж хугацаатай шаардах хуудас хүргүүлсэн байна.

Шинэ мэдээ