Монгол хэл бичгийн шалгалт босго оноотой боллоо

access_time 2019-01-31 14:29

БСШУС-ын сайдын тушаалаар Монгол хэл бичгийн шалгалтыг босго оноотой болголоо.
Босго оноо 400 байх бөгөөд 2019 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулна.

Шинэ мэдээ