ХДХВ/ДОХ-ын халдварын өнөөгийн байдал Монголд

access_time 2017-12-08 11:40

2017 оны арваннэгдүгээр сарын 21-ны байдлаар Монгол Улсад ХДХВ/ДОХ-ын нийт 249 тохиолдол, нас баралтын нийт 40 тохиолдол тус, тус бүртгэгджээ. Мөн нас баралтын таван тохиолдол бүртгэгдээд байна.

ХДХВ-ийн халдварын тохиолдол, нас баралт, өссөн дүнгээр 2017 оны арваннэгдүгээр сарын 21-ны байдлаар:

   

 

-Бүртгэгдсэн тохиолдлуудын 99.1 хувь (n=246)-д нь ХДХВ-ын халдвар бэлгийн замаар дамжсан нь тогтоогдоод байна.

-Өнөөгийн байдлаар цус цусан бүтээгдэхүүнээр, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой, мөн эхээс хүүхдэд халдвар дамжсан байж болох эрсдлийг үгүйсгээд байна.

-Халдвартай 13 эхээс 19 хүүхэд төрсөн (5 ээж давтан).

-ХДХВ/ДОХ-ын нийт бүртгэгдсэн тохиолдлын 81 хувь (n=202)-ийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна.

-Гадаадын харъяалалтай иргэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ХДХВ-ийн халдвар оношлогдсон 33 тохиолдол байна.

 

ХДХВ-ийн халдварын тохиолдол насны бүлгээр 2017 оны арваннэгдүгээр сарын 21-ны байдлаар:

   

Нийт бүртгэгдсэн тохиолдлыг насны байдлаар авч үзэхэд, 39.6 хувийг 25-34 насны хүн ам эзэлж байна. 25-39 нас 58 хувийг эзэлж байна.

 

ДОХ-ын шатанд оношлогдсон хувь 2010-2017 оны арваннэгдүгээр сарын 20-ний байдлаар:

 

 -30.8 хувь нь ДОХ-ын шатанд оношлогдсон байна.

-Эдгээр хүмүүс 5-10 жил халдвартайгаа мэдэлгүй, бусдад тараасан байх магадлалтай.

Монголд ХДХВ-ийн халдварын тархалтын тооцоолол нийт тохиолдол 2017 онд575 хүн /326/шинэ тохиолдол 56/ ХДХВ-ийн халдвартай байх магадлалтай гэж тооцоолжээ. /ЭМ-18.9%, ЭР 80.6%,тархалт багатай, гэхдээ өндөр эрсдэлтэй орны тоонд багтсан байна.

 

ХДХВ-ийн халдварын тархалтын тооцоолол нийт тохиолдол болон шинэ тохиолдол:

Шинэ мэдээ