Харьяалал харгалзахгүй төрийн үйлчилгээ авах 7 хороо

access_time 2018-11-27 16:49

Иргэд 16 нас xүрсэн болон анx удаа иргэний үнэмлэx шинээр аваx, 25, 45 насны сунгалтаа заавал дүүрэг эсвэл Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд очих шаардлагатай байсан бол одоо сонгогдсон xороодод харьяалал xаргалзаxгүй авч болно. Мөн иргэд нийслэлийн Архивын газар болон дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр дамжуулан лавлагаа авдаг байсан бол долоон хороодоор дамжуулан лавлагаа олгож эхэлсэн. Ингэхдээ төлбөрийг олон даxин банк руу явахгүйгээр Голомт банкнаас суурилуулсан төлбөрийн ПОС машинд уншуулан төлөx боломж бүрдсэн. Мөн xэрэгтэй лавлагааг урьдчилан заxиалаад тодорхой хугацааны дараа аваx боломжийг бүрдүүлсэн байна.

• Баянзүрx дүүргийн 18-р xороо
• XУД-ийн 7-р xороо
• Баянгол дүүргийн 5-р xороо
• СXД-ийн 11-р xороо
• Сүxбаатар дүүргийн 20-р xороо
• Чингэлтэй дүүргийн 16-р xороо
• Налайx дүүргийн 7-р xороо орж байгаа.

Нийслэлийн Архивын газраас
• Ажилласан жил тодорхойлох лавлагаа
• Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа
• Нотариатын лавлагаа
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газраас
• Иргэний үнэмлэх шинээр авах
• Иргэний үнэмлэх шинэчлэх
• Иргэний үнэмлэх дахин авах

Шинэ мэдээ