“Unfriend” хөдөлгөөнд нэгдээрэй

access_time 2018-09-26 16:40

“Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд энэ сарын 5-наас цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Unfriend” хөдөлгөөн ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд зохион байгуулж дэмжин ажиллаж байна. Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гурван төрлийн 11000 ширхэг ухуулга, сурталчилгааны материалыг хэвлүүлэн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хорооллын цахилгаан шат, мэдээллийн самбар, автомашин, нийтийн тээврээр хэрэгсэлд байршуулан иргэдэд мэдээлэл хүргээд байгаа

Шинэ мэдээ