Асрамжийн хүүхдүүд гэр бүлтэй болно

access_time 2018-09-07 14:20

Нийслэлийн хэмжээнд эцэг эхийн хараа хяналтаас гарсан гэр оронгүй, хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хагас болон бүтэн өнчин 4-18 насны хүүхдүүдийг хүлээн авч сурч боловсрох нөхцөл боломжоор ханган халамжлан хүмүүжүүлж нийгэмшүүлэх 24 цагийн үйл ажиллагаатай Хүүхдийн асрамж халамжийн үйлчилгээний цогцолбор төрийн үйлчилгээний байгууллага сургалтын шинэ системд шилжлээ. Хүүхдийн төвд 4-16 насны 100 орчим хүүхэд, Залуучуудын төвд 16-18 насны 40 орчим залуус амьдарч сурч хүмүүжиж байна. Тус Цогцолборын хүүхдүүд Амгалан цогцолбор, 92, 55-р сургуулиудад хамран суралцаж байна. Хүүхдийн асрамж халамжийн үйлчилгээг гэр бүлийн хувилбарт үйлчилгээнд шилжүүлэх гэр бүлд дүйцэхүйц орчин нөхцөлд сурч амьдруулж гэр бүлийн хүмүүжлийг олгох зорилгоор 2017 оны 12-р сард Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдэн батлагдан гарч 2018 оны 01 сараас мөрдөгдөж эхэлсэн. Цогцолборын хүүхдүүд төвлөрсөн нийтийн байдлаар амьдарч байсан бол өнөөдрөөс эхлэн 8 гэр бүлд хуваагдан гэр бүлийн системд шилжиж хүүхдүүдэд гэр бүлийн хүмүүжлийг олгох боломж нөхцөл бүрдээд байна. Ингэснээр хүүхдүүд гэр бүл дотроо ах нь дүүгээ асран халамжилдаг, дүү нь ахаасаа үлгэр дуурайл авдаг, гэр бүлийнхээ асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэдэг, хөдөлмөрийн анхан шатны дадал чадварыг эзэмших, хамтран сурч хөгжих зэрэг хүмүүжлийг олж авах таатай нөхцөл бүрдсэн юм. Цаашид энэ загварыг улам боловсронгуй болгох хүүхдэд гэр бүлийн хүмүүжил олгох мэргэжлийн нийгмийн ажил үйлчилгээг хүүхэд бүрт хүртээмжтэй байдлаар улам сайжруулан ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм байна.

Шинэ мэдээ