ХАМГААЛАХ БҮС, ХАМГААЛАХ МАЛГАЙН ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЬЕ

access_time 2018-08-28 15:48

Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр зам тээврийн аюулгүй байдлыг сайжруулах” төслийн хурал боллоо. Манай улсад сүүлийн 10 жилийн байдлаар зам тээврийн осол 6.6 дахин өссөн. Нийт хүлээн авсан дуудлагын 94.4 хувь нь нийслэлд, 5.6 хувь нь орон нутагт бүртгэгдсэн байна. Төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгаанд хамрагдсан жолооч, зорчигчдын хамгаалах бүсний хэрэглээг харахад жолооч нар 48.6 хувь, урьд суудлын зорчигчид 72 хувь, арын суудлын зорчигчдын хэрэглээ 48.6 хувьтай байгаа юм. Суудлын бүсний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, ялангуяа арын суудлын зорчигчдын дунд энэ хэрэглээг тогтмолжуулахад анхаарч, хууль сахиулах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Төслийн хоёр дахь шатны аяны хүрээнд “Та суудлын бүсээ заавал бүслээрэй. Таны амь насыг аварна” уриа бүхий сурталчилгааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацах, зурагт хуудас, гудамжны самбар байршуулах, хэвлэмэл хуудас иргэдэд тараах ажлыг үе шаттай хийнэ.

Шинэ мэдээ