ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

access_time 2018-08-24 16:06

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Их, дээд сургууль, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг Боловсролын хяналтын улсын байцаагч, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч нар хяналт тавин ажиллаж байна. Хяналт шалгалт 40.5 хувьтай явагдаж байна.

Шинэ мэдээ