ЗУСЛАНГИЙН 40 ГАРУЙ БАЙРШИЛД ОРЦ ГАРЦ ГАРГАЖЭЭ

access_time 2018-08-16 16:11

Зуслангийн бүсийн газар чөлөөлөлтийн ажил эхэлснээс хойш 40 гаруй байршил, зуслангийн ногоон бүсэд газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээг дүүргүүдийн Газрын албанаас зохион байгуулан ажиллаж байна. Ингэснээр айл өрхүүд хэд хэдэн хашаа дамжин давж, гэр лүүгээ ордог хүндрэлийг шийдвэрлэсэн.

Ажлын хэсэг

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо Майхан толгой зусланд 12 айл зусландаа чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой болсон

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Майхан толгой 1 зусланд айлуудын хашааг татаж, орц гарц гаргаснаар тухайн хэсгийн 12 айл өөрсдийн зусландаа чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой болсон байна.

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо Майхан толгой зуслан зөвшөөрөлгүй 4 метртэй төмөр хашааг буулгаж, газрыг чөлөөлж, тухайн хэсэгт есөн айлын орц гарц нээгдэж, иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөл боломжоор хангалаа.

 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Баянбулагийн зусланд бусдын орц гарцыг хааж хашаа барьсан байсныг буулгаж, зөрчлийг арилгаснаар тухай байршилд байрлах 10 гаруй айлын орц гарцыг нээсэн байна.

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо Шадивлан зуслангийн хэсэгт байрлах айлуудын хашааг татуулж, орц гарц гаргажээ.

 

Шинэ мэдээ