БАРИЛГЫН ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮҮРЭГ ӨГЛӨӨ

access_time 2018-07-19 14:45

Үргэлжлэн орсон борооны улмаас барилга байшинд эвдрэл үүсч байгаа учраас МХЕГ-аас барилгын үндсэн хийцэд шар шавар хэрэглэхийг хориглох, үерийн ус зайлуулах шугамын бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээнд анхаарах , хөрсний нуралт үүсч болзошгүй газарт барьсан орон сууцтай айл өрхөд сэрэмжлүүлэг хүргэх, барилгын чанарт хяналт тавих үүрэг чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өглөө.

Шинэ мэдээ