Сонгуулиар автоматжуулсан систем ашиглана.

access_time 2024-04-18 08:01

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн ашиглалтыг хариуцах мэдээллийн технологийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. Тус хэсгийнхэн аймаг, нийслэл, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллаж сонгуулийн автоматжуулсан системд ашиглах программ хангамж, техник хэрэгслийн ажиллагааг шалган туршиж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгох юм. Сонгуулийн саналыг гар аргаар давхар тоолохоор  яригдаж байгаа аж. 

Шинэ мэдээ