Хүүхэд халуурсан үед хэрхэн арга хэмжээ авах вэ?

access_time 2017-12-06 13:36

Халууралт гэдэг бие махбод тухайн нян вирусын эсрэг хамгаалах хариу урвал юм . Халууралт нь үндсэн 3 үе шаттайгаар бие махбодид явагддаг. Халууралтын эхэн үе энэ үед бие зарайх , чичрэх, арьс цайж шар үс өрвийх ,гар хөл хүйтэн, даарах бага насны хүүхэд уйлж тавгүйдэх ,эрүү чичрэх, гар хөл салганах зэрэг шинжүүд илэрдэг. Энэ үед ихэвчлэн эцэг эхчүүд ажигладаггүй өнгөрдөг бөгөөд зарим хүүхдэд нүд сөлийж гар хөл чангарах зэрэг шинж таталтын шинжүүд илрэхэд мэддэг.

Шинэ мэдээ