ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

access_time 2018-05-28 15:03

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 2018 оны 06 дугаар сарын 16-наас 20-ны хооронд болно. Шалгуулагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалт хуваарийг баталгаажуулсан хуудсаа бүртгэлийн дугаар болон нууц үгийг ашиглан www.eec.mn цахим хуудаснаас хэвлэн авах хэрэгтэй. Хэвлэн авсан хуудсаа сургуулийн захирлаар гарын үсэг зуруулж тамга даруулснаар хүчин төгөлдөр болно. Өмнөх онд төгссөн шалгуулагчийн “бүртгэлийн хуудас” нь QR кодоор баталгаажсан байх ба шууд хэвлэн авна.

Шалгалтанд орохдоо 1 цагийн өмнө хуваарьт сургууль дээрээ ирсэн байх шаардлагатай. Анги танхимд тооны машин, таблиц зэрэг ямар нэг зүйлийг авч орохыг хориглоно. Математик, физик, химийн хичээлийн  шалгалтын хугацаа 100 минут байх бөгөөд бусад хичээлийнх 80 минут байх юм.  Цахим үнэмлэх,  2018 оны 06 дугаар сарын 1-нээс хойш 16 насанд хүрэх шалгуулагчид сурч буй сургуулийн захирал эсвэл өөрийн оршин сууж буй орон нутгийн Засаг даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулсан, сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан өнгөт цээж зурагтай лавлагааг төрсний гэрчилгээний хамт шалгалтад авч ирнэ.  Мөн бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичгээ бүрдүүлэн авчирах юм байна.

 

Шинэ мэдээ