Ажил эрхлэлт, орлогын түвшин хүүхдийн сурлагад нөлөөлж байна.

access_time 2023-12-06 08:06

Монгол Улсын боловсролын салбарт гэр бүлийн орлогоос нь шалтгаалж хүүхдүүдтэй харьцдаг, нийгмийн тэгш бус байдал байна гэх PISA үнэлгээ гарчээ. Тиймээс өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх нийгэм эдийн засгийн хүчтэй бодлого явуулах хэрэгтэйг онцолсон. PISA үнэлгээнд хамрагдсан Монголын 196 сургуулиас 86 хувь олон улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр доогуур, эцэг, эхчүүдийн орлого, ажил эрхлэлтийн түвшин бага гэх судалгаа гарсан байна.

Шинэ мэдээ