Партизаны гудамжийг бүрэн камержуулжээ.

access_time 2023-12-05 08:04

Партизаны гудамж нийт 4.2 га талбайг хамардаг. Авлигатай тэмцэх газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Прокурорын газар, 11 дүгээр сургууль, Нэгдүгээр цэцэрлэг зэрэг төрийн байгууллагаас гадна хувийн хэвшлийн 15 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт 18 теле хяналтын камер байсан боловч долоо нь ажиллахгүй, стандартын шаардлага хангахгүй байсан. Шинээр 26 теле хяналтын камер суурилуулж, нийт 44 теле хяналтын камертай болжээ

Шинэ мэдээ