Тэтгэмжийн мөнгийг 20-ноос олгоно

access_time 2023-12-05 08:03

Хүүхдийн мөнгө болон олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэмжийг энэ сарын 20-нд олгоно. Харин ахмад настны тэтгэвэр болон амьжиргаа, асаргааны 10 төрлийн тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжийг арванхоёрдугаар сарын 12-ноос шилжүүлнэ.

Шинэ мэдээ