Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

access_time 2023-12-01 08:05

Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээг 2023 оны арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдрийн хугацаанд зохион байгуулна. Өвлийн улиралд зохион байгуулах ажлуудыг цаашид уламжлал болгон салбаруудын төлөвлөгөөнд тусгана. Салбар дундын зохицуулалтыг сайжруулж дотоодын аялал, жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэмэгдүүлэн, хөнгөлөлттэй үнийг иргэдэд санал болгох аж.

Шинэ мэдээ