Нийт 57 барилгын үйл ажиллагааг зогсоожээ

access_time 2023-12-01 08:05

Барилгын чанар, аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гурван сарын аяныг өрнүүллээ. Аяны хугацаанд улсын хэмжээнд 3,280 барилгад хяналт шалгалтын ажил хийсэн. Улаанбаатар хотод 40, 50 мянгатын орон сууцнуудад шалгалт хийж, дүгнэлтийг Засгийн газарт хүргүүлсэн. Нийт 57 барилгын үйл ажиллагааг зогсоож, 294 барилгад хамгаалалтын хаалт хашлагыг хийлгүүлсэн байна.

Шинэ мэдээ