Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого хийнэ.

access_time 2023-11-30 09:16

 

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг арванхоёрдугаар сарын 7-17-ны өдрүүдэд болно. Манай улсад өнгөрсөн онд 71.1 сая толгой мал тоологдсон.
Энэхүү удаагийн тооллогоор

Мал амьтдын тоо толгойн өсөлт бууралт, сүргийн бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт
Мал, тэжээвэр амьтдын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Мал аж ахуйн салбарын нэмэгдэл өртөг
Малын бэлчээр, хадлан, тэжээлийн хүрэлцээ, хангамж
Худаг, уст цэгийн бүртгэл төлөвлөлт
Малчдын ахуйн нөхцөл, орон нутгийн хөгжил
Малчдын өрх, ам бүл, хөдөлмөр эрхлэлт зэргийг тодорхойлох юм.

Шинэ мэдээ