38 дугаар сургууль шинэ байртай боллоо

access_time 2017-10-29 07:51

Баянгол дүүрэгт байрлах Монгол-Германы хамтарсан 38 дугаар сургууль шинэ байртай боллоо. Шинэ байртай болсноор сурагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, секц дугуйлангуудыг хичээллүүлэх, багш нарын ажиллах орчин сайжрах боломжийг бүрдүүлсэн. Урлаг спортын 1500 хүүхдийн суудалтай, заалтай учраас тус дүүргийн “Эрдмийн өргөө”, “Эрдмийн ундраа” цогцолбор, 20, 51, 73 дугаар сургуулийн ачаалал буурч, 1 ба 4 дүгээр хорооны хүүхдүүд гэртээ ойрхон урлаг спортоор хичээллэх боломж бүрдэж байгаа юм.

“2017-2018 оны хичээлийн жилд нийслэлийн хэмжээнд төрийн өмчийн 10, төрийн бус өмчийн 11 сургуулийн барилгыг өргөтгөн шинээр барьснаар суудлын тоо 10680-аар нэмэгдсэн. Гурван ээлжээр хичээллэдэг сургуулийн тоо 31 байсныг 25 болгон бууруулж цаашид ч багасгах зорилт тавин ажиллаж байгаа юм.

Шинэ мэдээ