Хоёр өнцөг: Дундаж цалин өссөн, өсөөгүй

access_time 2023-09-19 08:06

Дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнх 2.1сая, эмэгтэйчүүдийнх 1.7 сая төгрөг байна гэж ҮСХ-ноос мэдээлжээ. Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны салбарт ажиллагчдын цалин хамгийн их буюу 5.5 сая төгрөг, урлаг, соёлын салбарт ажиллагчдын цалин хамгийн бага буюу 1.2 сая төгрөг байна гэжээ. Харин иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд цалингаа нэмж чадахгүй байгаа, авч байгаа цалин нь амьдралд хүрэлцэхгүй байгааг онцолж байна.

Шинэ мэдээ