Жагсаалтад бичигдэх нэр дэвшигчдийн 24 нь эмэгтэй байна

access_time 2023-09-19 08:05

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа 2024 онд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвших эмэгтэйчүүдийн квотыг 30 хувь болгосон. Нийт 126 нэр дэвшигчийн 78 нь сонгуулийн тойрогт нэр дэвших бол 48 нь хувь тэнцүүлэн төлөөлөх буюу жагсаалтаар нэр дэвшинэ. Жагсаалтад эрэгтэй, эмэгтэй нэр дэвшигчийг 1:1-ийн харьцаатайгаар бичнэ. Ингэснээр жагсаалтад бичигдэх нэр дэвшигчдийн 24 нь эмэгтэй байх аж.

Шинэ мэдээ