Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт олгох хуваарь

access_time 2023-06-07 11:57

 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг олгох зургаадугаар сарын хуваарь гарсан байна. Ахмад настнуудын тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмж, насны хишиг, хүнсний талон зэрэг 10 төрлийн тэтгэмж, тусламжийг зургаадугаар сарын 15-наас олгоно.Хүүхдийн мөнгө болон олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд олгох тэтгэмжийг зургаадугаар сарын 20-нд шилжүүлнэ.

Шинэ мэдээ