Дөрвөн дүүрэгт замын тохижилт, үйлчилгээг хувийн хэвшил хариуцуулжээ

access_time 2023-06-06 12:31

“Хот, нийтийн аж ахуйн ажлыг хувийн хэвшилд шилжүүлж эхэлсэн. Хувийн хэвшил шинэ менежмент, технологи, инноваци ашиглан бага зардлаар олон ажил хийж бүтээмжийг нэмэгдүүлснээр төсвийн хэмнэлтийг бий болгох давуу талтай гэж үзэж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдэд нээлттэй танилцуулга хийж дөрвөн дүүрэгт замын тохижилт, үйлчилгээг хувийн хэвшил хариуцуулж нийслэлээс хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэх аж.

Шинэ мэдээ