Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг нэмэгдэж байна

access_time 2023-06-06 12:27

 

Цагдаагийн байгууллага 249 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад хүргүүлсэн байна. Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 115, өмчлөх эрхийн эсрэг 95, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 10 гэмт хэрэг гарсан. Шүүхэд шилжүүлэх саналтай хэргүүдээс хамгийн их нь хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг юм.

Шинэ мэдээ