Нийслэлд 2,709 тээврийн хэрэгсэл байна

access_time 2023-06-05 08:41

Нийслэлийн өмчийн тооллого хийжээ. Барилга байгууламжийн нийт дүн 2.03 их наяд төгрөг байна. Нийслэлийн өмчит 324 байгууллагад 2,709 тээврийн хэрэгсэл, 582 худаг, цэвэр усны цооног, услалтын долоон систем, 990 нэрийн түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй байна. Нийт 20 минжтэй гэж тоолуулжээ

Шинэ мэдээ