15 байршилд тохижилт бүхий ногоон байгууламж, 12 авто зогсоол баригдана

access_time 2023-05-26 12:00

 

Энэ жил нийт 47 байршлын 7.72 га газрыг нийтийн эдэлбэрт бүртгэхээр боллоо.
Баянгол дүүрэгт 10 байршлын 0.86 га

Баянзүрх дүүрэгт 16 байршлыг 3.54 га

Сонгинохайрхан дүүрэгт 6 байршлын 0.61 га

Сүхбаатар дүүрэгт 8 байршлын 0.98 га

Хан-Уул дүүрэгт 4 байршлын 1.21 га

Чингэлтэй дүүрэгт 1 байршлын 0.27 га

Налайх дүүрэгт 2 байршлын 0.25 га газар байна.

Эдгээр газрыг нийтийн эдэлбэрт бүртгэж, тохижилтын ажлууд хийхээр төлөвлөжээ. Тухайлбал 15 байршилд тохижилт бүхий ногоон байгууламж, 12 авто зогсоол хийх юм.

Шинэ мэдээ